تبلیغات
همه چیز درباره ی تاریخ ادبیات ایران و جهان (دبیرستان هدایتی ناحیه 1 قم) - درس 19 و 20 کلاس سوم
ادبیات، آیینه ی فرهنگ و تمدن جامعه

درس 19 و 20 کلاس سوم

تاریخ:جمعه 30 فروردین 1392-09:38 ب.ظ

نکات مهم درس نوزده

نوگرایی،چشم گیرترین ویژگی ادبیّات این عصر محسوب می شود.

وهم گرایان(سوررئالیست ها)از نظریات فروید در روان كاوی بهره می گرفتند و خود اغلب روان پزشك بودند.

مكتب وهم گرایی به هرنوع خواب دیدن درحالت بیداری اصالت هنری می بخشید.

نقاشی مشهور زرافه ی شعله ور،از آثار سالوادور دالی یكی از بهترین چهارچوب مكتب وهم گرایی را به نمایش می گذارد.

«شعر،بیان كتمان است» گفته ی رولان بارت می باشد. 


خودآزمایی های نمونه ی درس بیستم                                 

 

1)توصیه ی دادائیست ها به نویسندگان چه بود؟

به نویسندگان توصیه می كردند كه روزنامه و قیچی بردارند و كلمات را از هم جدا كنند و در كیسه بریزند و تكان دهند و بعد آنها را كنار هم بگذارند.

  

2)واژه ی سوررئالیسم را نخست بار چه كسی و با چه هدفی به كار گرفت؟

نخستین بار گیوم آپولینر (1918 – 1880) برای نامیدن یكی از نمایش نامه هایش به كار برد. هدف آپولینر این بود كه اثر خود را نوعی شعر خیالی و تفننی بی سابقه معرّفی كند.

 

3)مواد مرام نامه ی سوررئالیسم را درباره ی ادبیّات به اختصار بیان كنید.

سوررئالیسم بیان شفاهی یا كتبی عملكرد حقیقی اندیشه است.

ما با ادبیات كاری نداریم.

سوررئالیسم وسیله ای است برای آزاد سازی مطلق ذهن.

ما مصمم به ایجاد یك انقلاب هستیم.

ما واژه ی  سوررئالیسم را با واژه ی  انقلاب در یك ردیف قرار داده ایم تا  خصلت عینی و بی غرض انقلاب را نشان دهیم.

 

4)تفاوت دادائیسم و سوررئالیسم را بنویسید.

دادائیست ها با هر نظامی مخالف بودند و بهترین نظام را بی نظامی می دانستند اما سوررئالیست ها به نوعی كشف و شعود عرفانی معتقد بودند.

 

5)نمادگرایان(سمبولیست ها)را در فرهنگ و ادب ایرانی با چه گروهی می توان مقایسه كرد؟

با شاعران عارف : چون نماد گرایان هم مثل عارفان برای بیان اعتقادات خود از نماد و سمبل استفاده می كردند.

 

6)در شعر« فانوس خیس »عناصر سوررئالیستی را نشان دهید.

تخیل ستاره بودن انسان دیوار تشنه ی روح روییدن زمزمه های شب در رگ انسان .

خودآزمایی های نمونه ی درس نوزدهم

 

1)پنداشت اندیشه وران قرن نوزدهم نسبت به قرن آینده چه بود و چرا محقّق نشد .

قرن آینده را قرن سعادت بشر می پنداشتند و بسیار به آن دل بسته بودند . زیرا پس از اولین دهه ی قرن بیستم، جنگ جهانی اوّل درگرفت و ثابت كرد كه انسان با سعادت حقیقی قرن ها فاصله دارد.

 

2)واژه ی كلیدی ادبیات قرن بیستم چیست؟

كلمه ی مدرن، جوهره و ستون فقرات هنر و ادبیّات قرن بیستم را تشكیل می دهد.

 

3)بنای مكتب سوررئالیسم بر چه چیزی استوار است؟

بر اصالت وهم و رؤیا و تداعی آزاد و صورت های پنهان در ضمیر ناخودآگاه است.

 

4)«شعر،بیان كتمان است».این سخن«رولان بارت»،منتقد فرانسوی را شرح دهید.

در تمامی مكتب های جدید هنری نوعی گریز از بیرون به درون می توان یافت. آثار خود را به شیوه ی غیر باز نمایی یا غیر شیئی ارائه می دادند. هنرمند نمی خواهد چیزی را بیان كند، بلكه می خواهد آن را پنهان كند.

  

5)علت ناامیدی و یأس فلسفی انسان معاصر چیست؟

انسان له شده در زیر چرخ دنده های فنّاوری و جنگ ، می خواهد برای ذات خویشتن  معنایی بیابد و چون ناامید می شود، به یأس فلسفی می رسد و دست بسته ،منتظر مرگ می ماند.
داغ کن - کلوب دات کام
()