همه چیز درباره ی تاریخ ادبیات ایران و جهان (دبیرستان هدایتی ناحیه 1 قم) tag:http://adabi91.mihanblog.com 2020-09-26T11:02:04+01:00 mihanblog.com نمونه سوال کلاس دوم 2013-05-26T10:36:35+01:00 2013-05-26T10:36:35+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/34 علی منصورسمائی به نام خداسلام امیدوارم در امتحانات سربلند و پیروز شوید. نمونه سوالات آزمون میان ترم را در ادامه ی مطلب مشاهده کنید.موفق باشید. سلام امیدوارم در امتحانات سربلند و پیروز شوید.
 
نمونه سوالات آزمون میان ترم را در ادامه ی مطلب مشاهده کنید.

موفق باشید.


]]>
درس 19 و 20 کلاس سوم 2013-04-19T12:38:28+01:00 2013-04-19T12:38:28+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/33 علی منصورسمائی نکات مهم درس نوزده نوگرایی،چشم گیرترین ویژگی ادبیّات این عصر محسوب می شود. وهم گرایان(سوررئالیست ها)از نظریات فروید در روان كاوی بهره می گرفتند و خود اغلب روان پزشك بودند. مكتب وهم گرایی به هرنوع خواب دیدن درحالت بیداری اصالت هنری می بخشید. نقاشی مشهور زرافه ی شعله ور،از آثار سالوادور دالی یكی از بهترین چهارچوب مكتب وهم گرایی را به نمایش می گذارد. «شعر،بیان كتمان است» گفته ی رولان بارت می باشد. 

نوگرایی،چشم گیرترین ویژگی ادبیّات این عصر محسوب می شود.

وهم گرایان(سوررئالیست ها)از نظریات فروید در روان كاوی بهره می گرفتند و خود اغلب روان پزشك بودند.

مكتب وهم گرایی به هرنوع خواب دیدن درحالت بیداری اصالت هنری می بخشید.

نقاشی مشهور زرافه ی شعله ور،از آثار سالوادور دالی یكی از بهترین چهارچوب مكتب وهم گرایی را به نمایش می گذارد.

«شعر،بیان كتمان است» گفته ی رولان بارت می باشد. 


]]>
درس 15 و 16 ( تاریخ ادبیات 2) 2013-04-11T01:52:09+01:00 2013-04-11T01:52:09+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/32 علی منصورسمائی سلام
]]>
عصر سعدی ( تاریخ ادبیات 1) 2013-04-11T00:51:24+01:00 2013-04-11T00:51:24+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/31 علی منصورسمائی بخش دهم                       عصر سعدی در آمدی بر عصر سعدی در اوج واعتدال نکته های مهم -  عصر سعید عصر فروپاشی قدرتها حتی قدرت معنوی خلافت بغداد نیز هست. -  در این دوره گسترش زبان فارسی در بیرون مرزهای جغرافیایی ایران به اوج خود رسید. -  عصر سعدی  روزگار کسادی نسبی بازار قصیده و رونق بازار واعتبار غزل است. -  با رسمیت یافتن ثبت نام یا تخ 14.00

بخش دهم                       عصر سعدی

در آمدی بر عصر سعدی در اوج واعتدال

نکته های مهم

-  عصر سعید عصر فروپاشی قدرتها حتی قدرت معنوی خلافت بغداد نیز هست.

-  در این دوره گسترش زبان فارسی در بیرون مرزهای جغرافیایی ایران به اوج خود رسید.

-  عصر سعدی  روزگار کسادی نسبی بازار قصیده و رونق بازار واعتبار غزل است.

-  با رسمیت یافتن ثبت نام یا تخلص شاعر در غزل شاعران هویت شعری خود را در غزل یافتند .

-  درشعر عصرسعدی قصیده از رونق می افتد اما نمی میرد و مسیر تازه ای می یابد.

-  در شعر این عصر از خشکی زبان شعر آغازین خراسان و تکلف ها و واژه پردازی ها تازی مآبانه عصر انوری خبری نیست .

-  خود عصر سعدی در خدمت تجربیات زندگی و دستاوردهای اخلاقی و عاطفی آن روزگار قرار دارد .

-  بخشی از خرد عصر سعدی مصروف شناخت جامعه و محیط بیرون وبخش دیگر هم متوجه درون آدمی و بازشناسی ابعاد احساس و عاطفه شاعر می شود.

-  غزلیات این دوره نغز و پر احساس است وغزلهای ناب را در کلیات سعدی می یابیم .

-  بوستان بهترین جلوه گاه خرد و انسان خردمند عصر سعدی دراوج است .

-         در شعر و ادب این دوره سعدی در اوج عظمت و اعتدال است .

]]>
عصر مولوی ( تاریخ ادبیات 1) 2013-04-11T00:42:18+01:00 2013-04-11T00:42:18+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/30 علی منصورسمائی سلام با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما نکته های مهم و خودآزمایی درس های مربوط به آن  قابل مشاهده است.بخش نهم  عصر مولوی در آمدی بر عصر مولوی دوره ی حماسه عرفانی نکته های مهم -  در برهه ای از تاریخ سرزمین ما حکومت فرمانروایان بیگانه کشمکش های بی مورد و مکرر حکومت ها و تاخت و تاز اقوام بی فرهنیگ چون غزان  و مغولان باعث بروز تباهی ها و بی سامانی های فرهنگی و دل مردگی مردم شده است . -  در این زمان تنها پادزهر نیرومندی چون عرفان می توانست با ایجاد زمینه
با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما نکته های مهم و خودآزمایی درس های مربوط به آن  قابل مشاهده است.

بخش نهم  عصر مولوی

در آمدی بر عصر مولوی دوره ی حماسه عرفانی

نکته های مهم

در برهه ای از تاریخ سرزمین ما حکومت فرمانروایان بیگانه کشمکش های بی مورد و مکرر حکومت ها و تاخت و تاز اقوام بی فرهنیگ چون غزان  و مغولان باعث بروز تباهی ها و بی سامانی های فرهنگی و دل مردگی مردم شده است .

در این زمان تنها پادزهر نیرومندی چون عرفان می توانست با ایجاد زمینه برای پایداری های معنوی بقای فرهنگ و مدنیت ایرانی را ضمانت کند .

شعر عرفانی با تکیه بر عواطف انسانی و پیش کشیدن اصولی مثل تسامح و مدارا محبت خدمت بلاشرط بی نیازی و آزادگی با یادآروی ارزش وجود انسان او را به سوی کمال و سرنهادن بر آستان حق دعوت می کند.

شعر مولوی هم در لفظ نغز و دلنشین است و هم معنی برتر و انسانی و آسمانی .

در شعر عصر مولوی سنایی پیشگام است و به قول مولانا چشم  و چراغ وعطار قافله سالار و خود مولانا خداوندگار قلمرو شعر و عرفان است.

-         شعر عصر مولوی را با شاهان و فروانروایان کاری نیست .

-         دراین عصر قالب غزل جایگزین قصیده می شود .

بلند ترین و سرشارترین مثنوی های عرفانی که حاوی نغزترین داستانها و پرمغزترین تمثیل های ادب فارسی هستند دراین دوره سروده شده اند.]]>
درس 12 تا 14 سال سوم 2013-02-01T05:16:10+01:00 2013-02-01T05:16:10+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/29 علی منصورسمائی سلام بر شما دانش آموزان خوب و دوست داشتنیخودآزمایی های عصر بیداری را در ادامه ی مطلب مشاهده می کنید. نظر بدهید نظراتتان مفید و سازنده است. امیدوارم صدای خش خش قلم هایتان روح تازه ای در کالبد حرکت های ناقصمان پدید آورد. با پایان گرفتن امتحانات نوبت اول، امیدوارم با صلابت بیشتر قدم در مسیر بگذارید و مسیرهای ناهموار را بر خود هموارتر سازید. در این مجال اندک تا امتحانات نوبت دیگر، نظرات شما را به جان خریدارم. هر پست فقط تا یک هفته امکان نظر دهی خواهد داشت.هر کس که به وبلاگ نظر می اندازد حتما نظر ب خودآزمایی های عصر بیداری را در ادامه ی مطلب مشاهده می کنید. نظر بدهید نظراتتان مفید و سازنده است. امیدوارم صدای خش خش قلم هایتان روح تازه ای در کالبد حرکت های ناقصمان پدید آورد. با پایان گرفتن امتحانات نوبت اول، امیدوارم با صلابت بیشتر قدم در مسیر بگذارید و مسیرهای ناهموار را بر خود هموارتر سازید. در این مجال اندک تا امتحانات نوبت دیگر، نظرات شما را به جان خریدارم.
هر پست فقط تا یک هفته امکان نظر دهی خواهد داشت.
هر کس که به
وبلاگ نظر می اندازد حتما نظر بدهد. هر هفته نظرات را بررسی و اسامی افراد در دفتر مخصوصی ثبت می شود.
در صورت بیان نظرات ارزشمند و انتقادهای سازنده یقینا تاثیر مثبتی بر کارکرد، نمره و فعالیت مستمر شما خواهد داشت. منتظر بیان نظرات و سخنان با ارزش تان هستم. ]]>
درس 11 تا 13کلاس دوم 2013-02-01T04:58:43+01:00 2013-02-01T04:58:43+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/28 علی منصورسمائی با سلام و آرزوی بهترین ها برای شما دانش آموزان خوب و دوست داشتنی کلاس دوم خودآزمایی درس 11 و 12 را در ادامه ی مطلب ببینید. امیدوارم بعد از امتحانات نوبت اول سرحال تر از همیشه به پیش بروید و خود را برای آزمون نوبت دوم آماده کنید. تا به حال نظرات متفاوتی از سوی شما مشاهده شد. امیدوارم با دقت بیشتر در رعایت اصولی که خود بهتر بر آن واقفید، در برخورد با دیگران و خصوصا کسانی که احترامشان واجب است به سعادت برسید. بارها گفته ام و بار دگر میگویم که همه ی این رفتارهای ما در واقع تمرینی است برای یک زند خودآزمایی درس 11 و 12 را در ادامه ی مطلب ببینید. امیدوارم بعد از امتحانات نوبت اول سرحال تر از همیشه به پیش بروید و خود را برای آزمون نوبت دوم آماده کنید.

تا به حال نظرات متفاوتی از سوی شما مشاهده شد. امیدوارم با دقت بیشتر در رعایت اصولی که خود بهتر بر آن واقفید، در برخورد با دیگران و خصوصا کسانی که احترامشان واجب است به سعادت برسید. بارها گفته ام و بار دگر میگویم که همه ی این رفتارهای ما در واقع تمرینی است برای یک زندگی شرافت مندانه در اجتماعی بزرگتر از مدرسه. امیدوارم در این تمرین سربلند باشید. نظرات شما بسیار برایم سودمند است.
هر پست فقط تا یک هفته امکان نظر دهی خواهد داشت.
هر کس با هر نظری که می دهد خود را بیشتر معرفی می کند. هر کس که به وبلاگ نظر می اندازد حتما نظر بدهد. هر هفته نظرات را بررسی و اسامی افراد در دفتر مخصوصی ثبت می شود. در صورت بیان نظرات ارزشمند و انتقادهای سازنده یقینا تاثیر مثبتی بر کارکرد، نمره و فعالیت مستمر شما خواهد داشت. منتظر بیان نظرات و سخنان با ارزش تان هستم.

]]>
ایام امتحانات 2012-12-30T05:16:51+01:00 2012-12-30T05:16:51+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/27 علی منصورسمائی سلام دانش آموزان گرامی ایام امتحانات کمتر توفیق دیدار شما به دست میاد. دلم برای همه ی حرکت های خوب و دلنشینتون تنگ شده امیدوارم در امتحانات پیش رو موفق باشید و در همه ی مراحل زندگی.
ایام امتحانات کمتر توفیق دیدار شما به دست میاد. دلم برای همه ی حرکت های خوب و دلنشینتون تنگ شده امیدوارم در امتحانات پیش رو موفق باشید و در همه ی مراحل زندگی.


]]>
خودآزمایی درس 9 کلاس دوم 2012-12-21T16:30:14+01:00 2012-12-21T16:30:14+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/26 علی منصورسمائی به نام خدا سلام دانش آموزان گرامیخودآزمایی درس 9 را می توانید در ادامه ی مطلب مشاهده کنید. مطالعه ی سوالات آزمون های کلاسی، برای بهبود وضعیت آزمون نوبت اول تان بسیار مفید خواهد بود. موفق باشید. سلام دانش آموزان گرامی

خودآزمایی درس 9 را می توانید در ادامه ی مطلب مشاهده کنید. مطالعه ی سوالات آزمون های کلاسی، برای بهبود وضعیت آزمون نوبت اول تان بسیار مفید خواهد بود. موفق باشید.
]]>
خودآزمایی درس 11 کلاس سوم 2012-12-21T16:21:25+01:00 2012-12-21T16:21:25+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/25 علی منصورسمائی به نام خداخودآزمایی درس 11 را در ادامه ی مطلب ببینید.  توجه به سوالات امتحانات کلاسی می تواند به شما در آزمون نوبت اول کمک شایانی کند. موفق باشید. خودآزمایی درس 11 را در ادامه ی مطلب ببینید.  توجه به سوالات امتحانات کلاسی می تواند به شما در آزمون نوبت اول کمک شایانی کند. موفق باشید. ]]> خودآزمایی درس 9 و 10 كلاس سوم 2012-12-07T05:27:12+01:00 2012-12-07T05:27:12+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/24 علی منصورسمائی به نام خدا خودآزمایی های درس 9 و 10 را می توانید در لینك زیر مشاهده كنید. به نام خدا

خودآزمایی های درس 9 و 10 را می توانید در لینك زیر مشاهده كنید.

]]>
خودآزمایی درس 8 کلاس دوم 2012-12-05T08:30:18+01:00 2012-12-05T08:30:18+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/23 علی منصورسمائی خودآزمایی درس 7 کلاس دوم 2012-12-05T08:00:10+01:00 2012-12-05T08:00:10+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/22 علی منصورسمائی خودآزمایی درس هفت در ادامه ی مطلب]]>
خودآزمایی درس 7و8 سال سوم 2012-11-28T07:35:29+01:00 2012-11-28T07:35:29+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/21 علی منصورسمائی به نام خدا آرزوی قبول عزاداری هایتان به درگاه خداوند، خودآزمایی درس های 7 و 8 در ادامه ی مطلب قابل مشاهده است. با سپاس  آرزوی قبول عزاداری هایتان به درگاه خداوند، خودآزمایی درس های 7 و 8 در ادامه ی مطلب قابل مشاهده است.
 با سپاس
]]>
خودآزمایی درس 6 کلاس دوم 2012-11-11T10:06:57+01:00 2012-11-11T10:06:57+01:00 tag:http://adabi91.mihanblog.com/post/20 علی منصورسمائی به نام خداخودآزمایی درس 6 در ادامه ی مطلب: خودآزمایی درس 6 در ادامه ی مطلب:

]]>